Depler

Depler er et konsulentselskap etablert i 2009. Deplers konsulenter har årelang kompetanse og har spesialsert seg på utvikling av CRM systemer og applikasjoner til mobiltelefoner. 

CRM systemer: 

Depler har lang erfaring med design, utvikling og vedlikehold av større CRM baserte systemer. Se Tjenester for mer informasjon.

Applikasjoner til mobiltelefoner: 

Depler kan tilby utvikling av applikasjoner tilpasset mobile enheter for iPhone, Android og J2ME. Se Mobil for mer informasjon. 

Et eksempel er "Lakselusa", som Depler har utviklet for Veterinærinstituttet. 


Screenshot 2010.04.19 00.02.36


Nettverk og server-teknologi: 

Vi har bred erfaring med drift av større server- og nettverksinstallasjoner. Se Tjenester for mer informasjon.


Deplers konsulenter kan vise til lange oppdrag hos samme kunde, men kan også påta seg oppdrag av kortere varighet.

Depler tilbyr stabilitet, evne til raskt å sette seg inn i problemstillinger, brukervennlige løsninger og kan om ønskelig bidra med med råd om forbedring av eksisterende systemer. 

Ta kontakt for mer informasjon. 

Copyright 2016 Depler AS